Antalet samtal och kötiderna minskar, samtalslängderna ökar

Dela

MedHelp har sedan flera veckor successivt utökat bemanningen för att klara det extremt höga antalet samtal till både den sk Coronalinjen på 1177 Vårdguiden på telefon och i vår Sjuk- och Frisktjänst. Totalt kommer vi att ha utbildat drygt 90 extra sjuksköterskor innan mars är slut och de är alla en mycket viktig förstärkning för att kunna besvara alla samtal.

Förutom sjukvårdsrådgivning på svenska erbjuder 1177 Vårdguiden på telefon i Region Stockholm också rådgivning på engelska och finska samt med tolk på arabiska, somaliska och persiska.

Antalet samtal till 1177 Vårdguiden var på torsdagen ca 6 500 vilket är ungefär dubbelt så många som normalt och ungefär 40 procent av samtalen har gått till den s k Coronalinjen. Jämfört med veckan innan har antalet samtal gått ner. Samtidigt märker sjuksköterskorna att samtalen har ändrat karaktär. Tidigare handlade samtalen till stor del om allmän oro om Corona och osäkerhet kring symtom. Nu märks att fler som ringer in är mer sjuka och en större andel av samtalen kopplas därför vidare till 112. Många hänvisas också till vårdcentral eller närakut för vidare vård.

Kötiderna på 1177 Vårdguiden på telefon har med förstärkt bemanning gått ner rejält. När det var som störst belastning var kötiden i genomsnitt drygt 30 minuter, nu är de nere på i runt 6 minuter. Normalt är kötiderna knappt 3 minuter i genomsnitt på 1177 Vårdguiden på telefon i Region Stockholm.

Antalet sjukanmälningar till MedHelps tjänst Sjuk och Frisk har sjunkit jämfört med förra veckan och var på torsdagen 26 mars knappt 1 600, vilket är en minskning jämfört med tidigare i veckan men fortfarande på en hög nivå.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.

    Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning