Många sjukanmälningar och fortsatt högt tryck på 1177

Dela

Trycket på MedHelps tjänster är i rådande Coronaläge mycket stort. MedHelp hanterar 1177 Vårdguiden för Region Stockholm, och erbjuder tjänsten Sjuk och Frisk till företag och organisationer, och i båda fallen märks en hög belastning med betydligt fler inkommande samtal än vanligt. MedHelp har förstärkt bemanningen kraftigt och utökat den tekniska kapaciteten för att hantera de många samtalen från invånare och medarbetare.

MedHelp har nära 200 000 medarbetare anslutna till vår Sjuk och Frisktjänst och antalet samtal till oss har ökat kraftigt under den senaste veckan. Stundtals har antalet varit uppåt 500 procent fler än normalt och det har tidvis varit svårt att komma fram per telefon och kötiderna är längre än normalt.  I måndags den 16 mars märktes en topp med drygt 7 700 inkommande samtal. På tisdagen var antalet samtal drygt 3 000 och sedan har det gått svagt nedåt vilket det brukar göra under veckans dagar, men nivåerna är betydligt högre än vanligt. MedHelp förbereder nu inför fortsatt ökat antal sjukanmälningar.

Under torsdagen den 19 mars var antalet samtal till 1177 Vårdguiden strax under 9 000 varav drygt 4 000 var s k Coronasamtal, ungefär dubbelt så många samtal som normalt. Kötiden var igår i genomsnitt knappt 18 minuter vilket är en tydlig förbättring jämfört med föregående helg och vecka. En orsak till kortare kötider är kraftig förstärkt bemanning med både tidigare medarbetare och hyrsköterskor. Alla sjuksköterskor som börjar nu får särskild utbildning för att besvara Coronafrågor.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.

    Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning