Nu tar vi hand om vårdskulden – MedHelp Sjukvårdsrådgivning och Cross tecknar samarbetsavtal

Dela

MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB, som bl.a. driver 1177 Vårdguiden på telefon i Region Stockholm och Cross Technology Solutions, som utvecklat vårdplattformen LifePod för distansuppföljning av patienter med kroniska eller långvariga sjukdomar har ingått samarbetsavtal. Samarbetet innebär en möjlighet för vården att korta den växande vårdkön med hjälp av uppföljning på distans. Patienterna prioriteras efter medicinskt behov under tiden de är i vårdkön och dessutom får de stöd och hjälp med sina symtom vilket gör att eskalerande förlopp kan undvikas.

– Som vi alla vet så har vårdskulden byggts på under den rådande pandemin. Att löpande kunna följa patienter i kön, att prioritera patienter utifrån deras gällande hälsotillstånd och, när de är färdigbehandlade möjliggöra tidigare hemgång för att frigöra vårdplatser – det är några av skälen att erbjuda vårdgivarna vår lösning. Att kombinera effektiv patientuppföljning på distans i kombination med våra sjuksköterskor kommer att skapa trygghet för patienten och en bättre arbetssituation för vårdpersonalen,

säger Björn Arkinger, tf. VD på MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB.

Vårdplattformen LifePod ger patienten ett konkret verktyg för att löpande bevaka och rapportera olika hälsoparametrar som påverkar det individuella hälsotillståndet samtidigt som vårdgivaren får en aktuell patientöversikt, rangordnad efter medicinsk prioritet.

Vårdgivaren vet därmed alltid vem som är ok, vem som behöver observeras och vem som omgående behöver en medicinsk åtgärd. Det resulterar i ett proaktivt arbetssätt, där vårdgivaren tidigt kan få information om akuta sjukdomsförändringar och utifrån denna information göra proaktiva medicinska interventioner, som i sin tur kan förhindra eskalerande förlopp.

Det är i första hand patienter som nu står i vårdkön eller de som är i behov av uppföljning efter tidig hemgång som berörs av tjänsten. Tanken är att tjänsten även skall kunna utökas till att erbjuda distansuppföljning till andra patientgrupper.

 – Vår erfarenhet av uppföljning av patienter på distans började redan 2009 då de första studierna påbörjades. Idag hanterar vi ett tiotal olika hälsotillstånd, bl.a. postkirurgi i vårdplattformen. Då LifePod är en beprövad vårdplattform för digital distansuppföljning med klinisk evidens så känns det extra bra att vi nu tillsammans med MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB kan erbjuda vården ett beprövat verktyg för att påbörja det viktiga arbetet – att snabbt beta av vårdkön och samtidigt ge patienten trygghet både före, under och efter sin behandling, säger Dag Westberg, försäljnings- och partneransvarig på Cross Technology Solutions AB.

För mer information kontakta gärna:

MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB
Björn Arkinger, tf VD/CEO
bjorn.arkinger@medhelp.se
+46 70-782 35 93

MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB
Sofia Liljefors, tf kommunikationsansvarig (för generella pressfrågor)
sofia.liljefors@medhelp.se
+46 70-202 62 25

Cross Technology Solutions AB
Dag Westberg, Director Sales & Strategic Alliances
dag.westberg@cross-solutions.com
+46 703-36 45 02

Cross Technology Solutions AB
Cathrin Jung, Communications Manager (för generella pressfrågor)
cathrin.jung@cross-solutions.com
+46 701-48 04 18

Om Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB
MedHelp Sjukvårdsrådgivning är Sveriges ledande aktör inom sjukvårdsrådgivning. Med över tjugo års erfarenhet från 1177 i Stockholm och med en innovativ kommunikationsplattform hanterar våra ca 300 sjuksköterskor årligen mer än 2 miljoner vårdsamtal. Vi bidrar till ökad tillgänglighet för patienterna och sänkta kostnader för vården.

Om Cross Technology Solutions AB
Cross är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar eHälso-plattformen LifePod för distansmonitorering av patienter med kroniska tillstånd eller andra behov som löpande behöver följas. Mer information: cross-solutions.com/vardgivare

Om eHälsoplattformen LifePod
LifePod är ett beslutsstöd till vårdgivaren som via en automatisk och unik prioriteringsfunktion identifierar de mest behövande patienterna – tillgängligt närsomhelst. Patienten har tillgång till en individanpassad applikation för egenvård och rapportering av värden till vårdgivaren. LifePod är certifierad som medicinteknisk produkt och finns i nuläget för ett tiotal olika diagnoser.

 

Ladda ner pressmeddelandet som PDF

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning