Till­gänglig sjukvårds­rådgivning – bra för patienter, vård och samhälle

MedHelp Sjukvårdsrådgivning är Sveriges ledande aktör inom just sjukvårdsrådgivning. Varje år besvarar våra drygt 250 sjuksköterskor cirka 2 miljoner samtal, ger råd om egenvård och hänvisar till rätt vårdenhet. Professionellt, snabbt och kostnadseffektivt.

Snabb hjälp till lägre kostnad

MedHelp Sjukvårdsrådgivning besvarar årligen drygt 2 miljoner sjukvårdsrådgivningssamtal, bland annat 1177 Vårdguiden på telefon för Region Stockholm. Det gör vi med landets kortaste svarstider, högsta tillgänglighet och lägsta kostnader. Det visar bland annat årliga jämförelser av effektiviteten i 1177 Vårdguiden på telefon i Sveriges regioner.

Vår största uppdragsgivare är Region Stockholm, som varit kund sedan 2001. Andra uppdragsgivare är regioner och vårdmottagningar, men även många försäkringsbolag. Vi hanterar också sjukvårdsrådgivning till cirka 200 000 anställda på drygt 500 företag och organisationer som är kunder till vårt systerföretag MedHelp Care. Till stöd har våra sjuksköterskor en avancerad och innovativ teknisk plattform med hög säkerhet och stor möjlighet till kundanpassning som möjliggör ett effektivt arbetssätt för korta köer och snabb hantering av samtal.

Vi har nära samarbete med flertalet specialiserade vårdaktörer inom e-hälsa och kan snabbt och med hög kvalitet lösa olika typer av behov för att effektivisera vården. 

Vår resa

MedHelp var pionjärer inom e-hälsa. Företaget grundades år 2000 utifrån visionen att genom moderna lösningar för e-hälsa bidra till att avlasta vården, göra den mer tillgänglig och bidra till att göra människor friskare.

MedHelp, som först hette Telefonakuten fick tidigt uppdraget att sköta sjukvårdsrådgivning per telefon för Stockholms läns landsting (SLL). Detta uppdrag, som idag heter 1177 Vårdguiden på telefon, har MedHelp Sjukvårdsrådgivning än idag.

SLL var tidiga att outsourca sin sjukvårdsrådgivning och modellen väckte intresse hos andra landsting. MedHelp fick snart uppdraget att hantera sjukvårdsrådgivningen även i Sörmlands, Uppsala, Värmlands samt Västerbottens läns landsting.

Oberoende jämförelser visar att MedHelp är ledande när det gäller kvalitet och tillgänglighet och att kostnaden är under hälften jämfört med de regioner som driver tjänsten i egen regi.

Kärnan i verksamheten har alltid varit digitala lösningar och bred medicinsk kompetens. Våra sjuksköterskor och innovativa tekniska lösningar har gjort det möjligt att snabbt och effektivt hantera stora samtalsvolymer.

2005 certifierades MedHelp enligt ISO 9001 och 2006 enligt ISO 14001.

2020 bildades MedHelp Group och de två dotterbolagen MedHelp Sjukvårdsrådgivning och MedHelp Care. MedHelp Sjukvårdsrådgivning fokuserar på just sjukvårdsrådgivning på uppdrag från regioner, vårdinrättningar och företag. MedHelp Care erbjuder en ledande plattform för digital företagshälsa som hjälper företag och organisationer till minskad sjukfrånvaro, friskare medarbetare och hälsosammare arbetsplats.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning