Organisation

Ledningsgrupp

Magnus Svanblom
VD / Produktionschef
magnus.svanblom@medhelp.se

Björn Arkinger
Försäljningschef
bjorn.arkinger@medhelp.se

Alan Nouri
Ekonomichef
alan.nouri@medhelp.se

Eva Kållberg
Verksamhetschef
Eva.MejdiKallberg@medhelp.se

Roger Gunnari
Teknisk chef
roger.gunnari@medhelp.se

Styrelse

Dag Carlquist
Styrelseordförande

Mark Hauschildt
Investerare

Björn Waldebäck
Läkare
Specialist i ortopedioch idrottsmedicin

Stefan Häge
Advokat
Kriström Advokatbyrå

Johan Ernvik
Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård
Arbetstagarrepresentant Vårdförbundet

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning