Organisation

Ledningsgrupp

Björn Arkinger
Tf. VD/CEO
bjorn.arkinger@medhelp.se

Alan Nouri
Ekonomichef
alan.nouri@medhelp.se

Susanne Sinclair
Verksamhets-/ Produktionschef
susanne.sinclair@medhelp.se

Geir-Erik Hyvärinen
HR-chef
geir-erik.hyvarinen@medhelp.se

Roger Gunnari
Teknisk chef
roger.gunnari@medhelp.se

Styrelse

Dag Carlquist
Styrelseordförande

Mark Hauschildt
Investerare

Björn Waldebäck
Läkare
Specialist i ortopedioch idrottsmedicin

Stefan Häge
Advokat
Kriström Advokatbyrå

Johan Ernvik
Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård
Arbetstagarrepresentant Vårdförbundet

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning