Planerad ägarförändring dras tillbaka

Dela

Det står nu klart att tjänstemännen i HSF (Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen) kommer att rekommendera politikerna i HSN (Hälso- och Sjukvårdsnämnden) i Region Stockholm att inte godkänna Kry som ny ägare av MedHelp AB vid mötet den 9 mars. Skälet som anges är att oberoende inte kan garanteras eftersom Kry också är en vårdgivare, vilket regionen bedömer kan påverka invånarnas förtroende för tjänsten negativt.

– I vårdavtalet med Region Stockholm, och de upphandlingsunderlag som ligger till grund för det, finns inga skrivningar om att ägaren inte får vara vårdgivare. Enligt avtalet är kriteriet för att en ny ägare ska godkännas enbart att den nya ägaren ska kunna fullfölja avtalet. Det skäl som regionen nu anger för att inte godkänna Kry är helt nytt för oss, säger Tobias Ekros, vd för Medhelp.

Vi avvaktar nu det formella beslutet i HSN den 9 mars, men givet att regionen inte kommer att godkänna Kry som ny ägare kommer ägarbytet inte att bli av eftersom detta var en förutsättning för ägarbytet.

Regionens beslut påverkar inte MedHelps dagliga verksamhet, som oavsett ägare ska fortsätta precis som tidigare med fokus på att ge bästa service till invånarna, med hög tillgänglighet och korta svarstider. Det vet vi att våra sjuksköterskor levererar, varje dag.

Tobias Ekros, vd

För mer information kontakta:

Tobias Ekros, vd MedHelp
Tobias.ekros@medhelpsjukvardsradgivning.se
Mobil: 070-255 16 70

Sofia Liljefors, pressansvarig
Sofia.liljefors@medhelpsjukvardsradgivning.se
Mobil: 070-202 62 25

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.

    Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning